Oleje

Olej v chladícím cyklu

Součástí každého kompresoru je olej

Funkcí oleje v chladicím a klimatizačním zařízení je samozřejmě mazání vzájemně se pohybujících částí a zabránění jejich vzájemnému přímému styku.Výběrem vhodného druhu oleje pro mazání chladících a klimatizačních soustav v závislosti na provozních činitelích je určení jeho viskozity a výkonnosti v chladícím stroji.

 

Olej v chladícím cyklu

Ve výfukovém potrubí olej rozpouští malé množství chladiva při vysoké teplotě a tlaku. Po ochlazení v kondenzátoru chladivo přechází do kapalného stavu. Poměr mezi olejem a chladivem se zde drasticky mění. Až dosáhne koncentrace oleje v chladivu hodnoty menší než 1%, tak se dříve nemísitelný olej stane mísitelným s chladivem. Ve vstupním ventilu a v potrubí za kondenzátorem teplota chladiva vzrůstá a nerozpustné usazeniny se do něj vysrážejí. Při vypařovacím procesu ve výparníku se poměr olej/chladivo mění znovu. A začnou se objevovat fázově oddělené části. Po přehřátí se olej vrací zpět do kompresoru bez ještě zcela oddělených fází. Kompletní fázové oddělení nastane až v kompresoru kdy je olej ochlazen.

Při vypuštění chladiva z kompresoru je malé množství oleje vypuštěno spolu s chladivem.

 

Testování oleje

Návod na použití:

Lahvičku doplňte zkoušeným olejem až cca 18 mm (POE,test kyselosti) , pod hrdlo lahvičky.

Nasaďte a zavřete víčko

Protřepejte obsah po dobu 2-5 s

Zkontrolujte barvu obsahu lahvičky

FIALOVÁ NEBO MODRÁ – olej není kyselý

ZELENÁ – mírně kyselý

ŽLUTÁ – kyselý

 

Doporučená četnost testu kyselosti oleje

  • 1x za 2 roky v případě že je klimatizace provozována pouze sezonně (chlazení léto)
  • 1x ročně v případě že je klimatizace provozována celoročně (chlazení léto, zima)
  • nebo v závislosti na výsledku posledního testu
  • Odkazy: Revize dle ČSN 69 0012

 

Jednotlivé typy olejů

Pro kompresor Scroll

Pro kompresory:  COPELAND – R407C (POE) Mobil EAL Arctic 22 cc ICI EMKARATE RL 32S

Pro kompresory:  MANEUROP – R407C (POE) Maneurop 160 SZ

Pro kompresory:  SANYO – R407C (PVE) FV68S