Převodníky

Zesilovače a převodníky

Zesilovač signálu : IN_Zesilovac_UTR-YRPC.En.pdf

Signál zesilovač je nutný:

    • Je-li celková délka vedení přenosové linky delší 500m.

 

  • Celkový počet jednotek přesahuje 62

 

Síťový konvertor : UTR-YRDA

Tento konvertor se používá k připojení samostatného chladícího systému nebo řadič skupiny (UTB-YDB / UTB-GDB) se systémem VRF.

V jediném systému VRF lze připojit až 100 síťových konvertorů.

Jeden měnič síť je považována za jeden chladicí systém, a to bez ohledu na počet jednotlivých modelů.

Podrobnosti zapojení a nastavení najdete na převodník UTR-YRDA

 

 

Síťový konvertor : UTR-YLLA

 

 

Transmission adaptér: UTR-YTMA

   Toto zařízení umožňuje ovládání jiným zařízením přes kabel RS-232C.